Back to Intro to Storybook
Chapters
 • Begin
 • Eenvoudige component
 • Samengestelde component
 • Data
 • Schermen
 • Deploy
 • Testen
 • Addons
 • Conclusie
 • Bijdragen

Test UI componenten

Leer manieren om UI componenten te testen
Deze gemeenschapsvertaling is nog niet bijgewerkt naar de nieuwste versie van Storybook. Help ons om het bij te werken door de wijzigingen in de Nederlandse gids voor deze vertaling toe te passen. Pull requests ze zijn welkom.

Geen Storybook tutorial zou compleet zijn zonder testen. Testen is essentieel voor het maken van UI's van hoge kwaliteit. In modulaire systemen kunnen kleine tweaks leiden tot grote regressies. Tot nu toe zijn we drie soorten tests tegengekomen:

 • Manuele tests vertrouwen erop dat developers handmatig naar een component kijken om te controleren of deze correct is. Ze helpen ons om het uiterlijk van een component tijdens het bouwen te controleren.
 • Snapshot tests met Storyshots leggen de gerenderde markup van een component vast. Ze helpen ons op de hoogte te blijven van markup-wijzigingen die renderfouten en waarschuwingen veroorzaken.
 • Unit tests met Jest controleren of de output van een component hetzelfde blijft gegeven een vaste input. Ze zijn geweldig voor het testen van de functionele kwaliteiten van een component.

“Maar ziet het er goed uit?”

Helaas zijn de bovengenoemde testmethoden alleen niet voldoende om UI-bugs te voorkomen. UI's zijn lastig te testen omdat design subjectief en genuanceerd is. Visuele tests zijn te handmatig, snapshot tests veroorzaken te veel valse positieven bij gebruik voor UI en unit tests op pixelniveau zijn van slechte waarde. Een complete Storybook-teststrategie omvat ook visuele regressie tests.

Visuele tests voor Storybook

Visuele regressie tests, ook visuele tests genoemd, zijn ontworpen om veranderingen in het uiterlijk te ontdekken. Ze werken door screenshots van elke story te nemen en ze commit-tot-commit te vergelijken om eventuele veranderingen te tonen. Dit is perfect voor het verifiëren van grafische elementen zoals lay-out, kleur, grootte en contrast.

Storybook is een fantastisch hulpmiddel voor visuele regressie tests, omdat elke story in wezen een testspecificatie is. Elke keer dat we een story schrijven of bijwerken, krijgen we gratis een specificatie!

Er zijn een aantal hulpmiddelen voor visuele regressie tests. Voor professionele teams raden we Chromatic aan, een add-on gemaakt door de ontwikkelaars van Storybook die tests in de cloud uitvoert. Het laat ons ook toe om Storybook online te publiceren zoals we gezien hebben in het vorige hoofdstuk

Een UI wijziging opmerken

Visuele regressie tests vertrouwen op het vergelijken van beelden de nieuwe gerenderde UI code en de baseline beelden. Als er een UI verandering opgemerkt wordt, worden we hierover gewaarschuwd.

Laten we zien hoe het werkt door the achtergrond van de Task component aan te passen.

Start met het aanmaken van een nieuwe branch voor deze verandering:

Copy
git checkout -b change-task-background

Verander Task naar het volgende:

Copy
src/components/Task.js
<div className="title">
 <input
  type="text"
  value={title}
  readOnly={true}
  placeholder="Input title"
  style={{ backgroundColor: 'red' }}
 />
</div>

Dit geeft een nieuwe achtergrondkleur weer voor het item.

task achtergrond wijziging

Voeg het bestand toe:

Copy
git add src\components\Task.js

Commit het:

Copy
git commit -m “change task background to red”

En push de wijzigingen naar de remote repo:

Copy
git push -u origin head

Tot slot, open je Github repository en open een pull request voor de change-task-background branch.

Een PR in GitHub aanmaken voor task

Voeg een descriptieve tekst toe aan je pull request en klik Create pull request. Klik op de "🟡 UI Tests" PR check onderaan de pagina.

Een PR in GitHub aangemaakt voor task

Dit zal je tonen hoe de UI wijzigingen door jouw commit zijn opgemerkt.

Chromatic merkt wijzigingen op

Er zijn veel wijzigingen! De component hiërarchie waar Task een kind is van TaskList en Inbox betekent dat één kleine verandering een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen tot grote regressies. Deze omstandigheid is precies waarom developers visuele regressietests nodig hebben in aanvulling op andere testmethodes.

UI kleine wijzigingen grote regressies

Wijzigingen reviewen

Visuele regressie tests zorgen ervoor dat componenten niet per ongeluk veranderen. Maar het is nog steeds aan ons om te bepalen of veranderingen opzettelijk zijn of niet.

Als een wijziging opzettelijk is, moeten we de baseline bijwerken zodat toekomstige tests worden vergeleken met de nieuwste versie van de story. Als een wijziging onbedoeld is, moet deze worden gecorrigeerd.

Aangezien moderne apps zijn opgebouwd uit componenten, is het belangrijk dat we op componentniveau testen. Hierdoor kunnen we de oorzaak van een verandering, de component, identificeren in plaats van te reageren op symptomen van een verandering, de schermen en samengestelde componenten.

Wijzigingen mergen

Wanneer we klaar zijn met reviewen, zijn we klaar om UI-wijzigingen met vertrouwen te mergen - wetende dat updates niet per ongeluk bugs zullen introduceren. Als je van de nieuwe red achtergrond houdt, accepteer dan de wijzigingen, zo niet, revert naar de vorige versie.

Wijzigingen klaar om gemerged te worden

Storybook helpt ons componenten te bouwen; testing helpt ons ze te onderhouden. De vier soorten UI-tests die in deze tutorial zijn behandeld, zijn visuele-, snapshot-, unit- en visuele regressie tests. De laatste drie kunnen geautomatiseerd worden door ze aan een CI toe te voegen, zoals we dit net hebben opgezet. Dit helpt ons componenten te shippen zonder je zorgen te hoeven maken over verdoken bugs. De hele workflow wordt hieronder geïllustreerd.

Visuele regressie testing workflow

Is this free guide helping you? Tweet to give kudos and help other devs find it.
Next Chapter
Addons
Leer hoe je add-ons kunt integreren en gebruiken aan de hand van een populair voorbeeld
✍️ Edit on GitHub – PRs welcome!
Join the community
6,623 developers and counting
WhyWhy StorybookComponent-driven UI
Open source software
Storybook

Maintained by
Chromatic
Special thanks to Netlify and CircleCI