Intro to Storybook
  • Begin
  • Eenvoudige component
  • Samengestelde component
  • Data
  • Schermen
  • Deploy
  • Testen
  • Addons
  • Conclusie
  • Bijdragen
Framework:
ReactReact NativeVueAngularSvelteEmber

Storybook voor React tutorial

Stel Storybook in voor je ontwikkelomgeving
Deze gemeenschapsvertaling is nog niet bijgewerkt naar de nieuwste versie van Storybook. Help ons om het bij te werken door de wijzigingen in de Nederlandse gids voor deze vertaling toe te passen. Pull requests ze zijn welkom.

Storybook wordt naast je app in development mode uitgevoerd. Het helpt je om UI componenten te bouwen die geïsoleerd zijn van de business logica en context van je applicatie. Deze versie van Learn Storybook is voor React; er zijn andere versies voor Vue en Angular.

Storybook en jouw app

Stel React Storybook in

We moeten een paar stappen volgen om het build proces in je omgeving op te zetten. Om te beginnen willen we Create React App (CRA) gebruiken om ons buildsysteem in te stellen en Storybook en Jest testen in te schakelen voor onze gemaakte app. Voer daartoe de volgende commando's uit:

# Create our application:
npx create-react-app taskbox
cd taskbox

# Add Storybook:
npx -p @storybook/cli sb init

We kunnen snel controleren of de verschillende omgevingen van onze applicatie correct werken:

# Run the test runner (Jest) in a terminal:
yarn test

# Start the component explorer on port 6006:
yarn run storybook

# Run the frontend app proper on port 3000:
yarn start
OPMERKING: Als yarn test een fout veroorzaakt, moet je mogelijk watchman installeren zoals geadviseerd in dit issue.

Onze drie front-end app-modaliteiten: geautomatiseerde testen (Jest), component development (Storybook) en de app zelf.

3 modaliteiten

Afhankelijk van het gedeelte van de app waaraan je werkt, wil je misschien een of meer van deze tegelijkertijd uitvoeren. Aangezien onze huidige focus ligt op het creëren van een enkele UI-component, zullen we het houden bij het werken met Storybook.

CSS herbruiken

Taskbox herbruikt design elementen uit de GraphQL en React Tutorial voorbeeld-app, dus we hoeven geen CSS te schrijven in deze tutorial. We compileren gewoon de LESS tot een enkel CSS-bestand en voegen het toe aan onze app. Kopieer en plak deze gecompileerde CSS in het src/index.css-bestand volgens de conventie van CRA.

Taskbox UI

Indien je de stijl wilt wijzigen, de bron LESS bestanden zijn in de GitHub-repo voorzien.

Assets toevoegen

We moeten ook de mappen voor lettertypes en iconen toevoegen aan de folder src/assets. Na het toevoegen van styling en assets zal de app een beetje vreemd renderen. Dat is geen probleem. We werken momenteel niet aan de app. We beginnen met het bouwen van onze eerste component!

Keep your code in sync with this chapter. View 9245261 on GitHub.
Is this free guide helping you? Tweet to give kudos and help other devs find it.
Next Chapter
Eenvoudige component
Bouw een eenvoudige component in isolatie
✍️ Edit on GitHub – PRs welcome!
Docs
Documentation
Add Storybook to your project in less than a minute to build components faster and easier.
reactvueangularweb-components
Tutorial
Tutorials
Learn Storybook with in-depth tutorials that teaches Storybook best practices. Follow along with code samples.
Learn Storybook now
Storybook
The MIT License (MIT). Website design by @domyen and the awesome Storybook community.
StorybookShowcaseDocsTutorialsAddonsBlogReleasesGet involvedUse casesSupportTelemetryTeam
Community GitHub Twitter Discord chat Youtube Component Driven UIs
Subscribe
Get news, free tutorials, and Storybook tips emailed to you.

Maintained by
Chromatic
Continuous integration by
CircleCI
Hosting by
Netlify